W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Ochrona danych osobowych.

XML

Treść

Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy dot. przetwarzania danych osobowych.

Reguluje je Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) oraz ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.

Poniżej przedstawiamy niezbędne informacje, z których dowiedzą się Państwo w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie są związane z tym prawa.


Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem przetwarzanych danych osobowych, czyli organem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, z siedzibą w Gdańsku, przy ul. M. Konopnickiej 4, 80-240 Gdańsk.


Kto jest podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe?

Państwa dane, w imieniu Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej – Administratora danych przetwarza Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku.


Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Wystarczy napisać do wyznaczonego inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

Imię i nazwisko: Przemysław Hanke
adres email: iod@ihgd.pl
adres pocztowy: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku, ul. M. Konopnickiej 4, 80-240 Gdańsk.


Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

  • możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, ponieważ przepisy prawa wymagają od nas ich przetwarzania w celu realizacji zadań wynikających z naszej działalności. Są one przetwarzane zgodnie z przepisami RODO i innych przepisów szczególnych.
    Zbieramy je tylko w uzasadnionym celu i przetwarzamy zgodnie z tym celem.
  • przechowujemy Państwa dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie ich bezpieczeństwo.
  • Państwa dane osobowe są udostępniane upoważnionym pracownikom tylko w celu załatwiania konkretnej sprawy urzędowej.


Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe udostępniamy jedynie innym organom publicznym – prokuraturom, sądom, policji – w przypadku kiedy walczymy z oszustwami i nadużyciami oraz innym instytucjom publicznym, kiedy nie posiadamy odpowiednich uprawnień do załatwienia danej sprawy (przekazujemy je wg. właściwości danej instytucji).


Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 217) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., nr 14, poz. 67, ze zm.).

W przypadku kiedy uczestniczą Państwo w naborze na wolne stanowisko pracy w naszej Instytucji, dane osobowe będą przechowywane od dnia rozpoczęcia naboru na dane stanowisko pracy do 3 miesięcy po zakończeniu naboru. Po tym okresie, oferty niewykorzystane i nieodebrane przez kandydatów, są komisyjnie zniszczone.


Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.


Czy przetwarzamy Państwa dane automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

Państwa dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie podlegają profilowaniu.


Jakie mają Państwo uprawnienia wobec nas w zakresie przetwarzania danych?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO przewiduje dla Państwa następujące uprawnienia:

  • żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych,
  • przeniesienia przekazanych nam danych osobowych do innego administratora,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych.