Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2019
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (6)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

wybrany kandydat: Agnieszka Pronobis-Prońska, Gdynia 
uzasadnienie wyboru:


Wytworzył: Magdalena Krauze (5 czerwca 2019)
Wprowadził: Przemysław Hanke (5 czerwca 2019, 09:54:18)stanowisko:

specjalista ds. pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

miejsce pracy: Gdańsk
termin składania dokumentów: 12 kwietnia 2019  15:15Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów / kandydatki na wolne stanowisko pracy: specjalista ds. pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w Wydziale ds. Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich.

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Gdańsk


ADRES URZĘDU:

ul. M. Konopnickiej 4
80-240 Gdańsk


WARUNKI PRACY:

Praca biurowa przy komputerze; nietypowe godziny pracy; zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych.
Biura Wydziału znajdują się na parterze, budynek bez windy.


ZAKRES ZADAŃ:
 • prowadzenie postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,
 • prowadzenie poradnictwa konsumenckiego,
 • przygotowywanie korespondencji związanej z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich,
 • sporządzanie sprawozdań i zestawień liczbowych oraz analiz dotyczących realizowanych przez Wydział zadań,
 • wykonywanie czynności administracyjnych, w tym: ewidencjonowanie spraw, przekazywanie wniosków,
 • przyjmowanie interesantów w sprawie wniosków o wszczęcie postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich i wniosków.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
 • Wykształcenie: średnie,
 • Wymagana ogólna znajomość prawa cywilnego materialnego, handlowego, gospodarczego i administracyjnego,
 • Komunikatywność,
 • Umiejętność przekazywania informacji i argumentacji,
 • Asertywność,
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • Łatwość nawiązywania kontaktów,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
 • dokumenty należy złożyć do: 12 kwietnia 2019 r.
 • decyduje: data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu,
 • miejsce składania dokumentów:
  Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu, w pokoju nr 9, bądź przesłać pocztą na adres:
  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku
  ul. M. Konopnickiej 4
  80-240 Gdańsk

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2800 zł/mies. (+wysługa lat).
Treść oświadczeń załączonych do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
Oferty otrzymane po terminie (w przypadku wysyłki pocztą - decyduje data stempla pocztowego) oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
Tylko kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie kolejnych etapów naboru.
Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (58) 341-08-77.


Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Państwa danych osobowych jest Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, z siedzibą w Gdańsku przy ul. M. Konopnickiej 4, 80-240 Gdańsk, zwany dalej Administratorem,
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektorem ochrony danych jest Pan Przemysław Hanke, e-mail: iod@ihgd.pl, adres pocztowy: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku, ul. M. Konopnickiej 4, 80-240 Gdańsk,
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej,
 • Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe są udostępniane pracownikowi Administratora, upoważnionemu do przeprowadzenia procesu rekrutacji,
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska),
 • Uprawnienia: prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.


Wytworzył: Magdalena Krauze (29 marca 2019)
Opublikował: Przemysław Hanke (29 marca 2019, 07:09:10)

Ostatnia zmiana: Przemysław Hanke (5 czerwca 2019, 09:54:18)
Zmieniono: dodano wynik naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 502

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij