Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2018

wybrany kandydat: Karolina Wojno, Gdańsk 
uzasadnienie wyboru:


Wytworzył: Magdalena Krauze (7 lutego 2019)
Wprowadził: Przemysław Hanke (7 lutego 2019, 10:30:39)stanowisko:

inspektor ds. ochrony konsumentów

miejsce pracy: Gdańsk
termin składania dokumentów: 28 grudnia 2018  15:15Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw ochrony konsumentów w Wydziale ds. Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich.

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Gdańsk 

ADRES URZĘDU:
ul. Marii Konopnickiej 4
80-240 Gdańsk 

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej


WARUNKI PRACY:

Praca biurowa przy komputerze; nietypowe godziny pracy; zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych. Biura znajdują się na parterze, budynek bez windy. 


ZAKRES ZADAŃ:
 • prowadzenie poradnictwa konsumenckiego,
 • przyjmowanie interesantów w sprawie wniosków o wszczęcie postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich i wniosków,
 • wykonywanie czynności administracyjnych ( w tym prowadzenie rejestrów, przygotowywanie korespondencji i przekazywanie wniosków - informacji o nieprawidłowościach),
 • sporządzanie sprawozdań i zestawień liczbowych oraz analiz dotyczących zadań realizowanych przez Wydział,
 • archiwizowanie dokumentacji Wydziału.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
 • Wykształcenie: średnie
 • Wymagana ogólna znajomość prawa, przede wszystkim prawa cywilnego materialnego,
 • Komunikatywność
 • Łatwość nawiązywania kontaktów
 • Umiejętność przekazywania informacji i argumentacji
 • Asertywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 
WYMAGANIA DODATKOWE:

Wykształcenie wyższe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:
 • Życiorys/CV i list motywacyjny· Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
 • Dokumenty należy złożyć do: 28 grudnia 2018 r. 
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu,
 • Miejsce składania dokumentów:
  Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu, w pokoju nr 9, bądź przesłać pocztą na adres:
  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku
  ul. M. Konopnickiej 4
  80-240 Gdańsk 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2300 zł/mies. (+ wysługa lat).
Treść oświadczeń załączonych do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
Oferty otrzymane po terminie (w przypadku wysyłki pocztą - decyduje data stempla pocztowego) oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
Tylko kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie kolejnych etapów naboru.
Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (58) 341-08-77.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Państwa danych osobowych jest Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, z siedzibą w Gdańsku przy ul. M. Konopnickiej 4, 80-240 Gdańsk, zwany dalej Administratorem
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektorem ochrony danych jest Pan Przemysław Hanke, e-mail: iod@ihgd.pl, adres pocztowy: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku, ul. M. Konopnickiej 4, 80-240 Gdańsk 
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej· 
 • Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe są udostępniane pracownikowi Administratora, upoważnionemu do przeprowadzenia procesu rekrutacji, 
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia: 
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej 
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22 ind1 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Wytworzył: Magdalena Krauze (17 grudnia 2018)
Opublikował: Przemysław Hanke (18 grudnia 2018, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: Przemysław Hanke (7 lutego 2019, 10:30:39)
Zmieniono: dodano wynik naboru.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 217

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij