Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2018

wybrany kandydat: Dorota Brac, Czarna Dąbrówka
Mikołaj Niewiada, Miastko
 
uzasadnienie wyboru:


Wytworzył: Magdalena Krauze (4 grudnia 2018)
Wprowadził: Janusz Karbowski (4 grudnia 2018, 12:22:19)stanowisko:

inspektor ds. kontroli

miejsce pracy: Słupsk
termin składania dokumentów: 5 listopada 2018  15:30Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów/kandydatki na 2 stanowiska: inspektor ds. kontroli w Delegaturze w Słupsku.

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Słupsk


ADRES URZĘDU:
ul. Jana Pawła II 1
76-200 Słupsk

WYMIAR ETATU: 1
LICZBA STANOWISK: 2


WARUNKI PRACY:
Praca w terenie i w biurze przy komputerze; nietypowe godziny pracy; zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych.
Biura znajdują się na II piętrze w budynku z windą.


ZAKRES ZADAŃ:
 • realizacja zadań z wykorzystaniem posiadanych upoważnień, wynikających z zakresu kontroli,
 • opracowywanie dokumentacji kontrolnej i pokontrolnej,
 • pobieranie prób do badań laboratoryjnych,
 • przygotowywanie propozycji sprawozdań, wystąpień pokontrolnych i pism kierowanych do innych organów,
 •  bieżące przedkładanie propozycji – list przedsiębiorców, w celu objęcia ich kontrolą.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
 • wykształcenie: średnie,
 • umiejętność argumentowania i przekonywania,
 • umiejętność analitycznego myślenia i stosowania prawa w praktyce,
 • asertywność,
 • dyspozycyjność - praca w terenie,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


WYMAGANIA DODATKOWE:

 • wykształcenie wyższe.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
 • życiorys / CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • dokumenty należy złożyć do: 5 listopada 2018 r.
 • decyduje: data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu,
 • miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku

  Delegatura w Słupsku
  ul. Jana Pawła II 1
  76-200 Słupsk

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2300 zł/mies. (+wysługa lat).
Treść oświadczeń załączonych do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
Oferty otrzymane po terminie (w przypadku wysyłki pocztą - decyduje data stempla pocztowego) oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
Tylko kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie kolejnych etapów naboru.
Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (59) 842-54-68.


Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Państwa danych osobowych jest Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, z siedzibą w Gdańsku przy ul. M. Konopnickiej 4, 80-240 Gdańsk, zwany dalej Administratorem,
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektorem ochrony danych jest Pan Przemysław Hanke, e-mail: iod@ihgd.pl, adres pocztowy: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku, ul. M. Konopnickiej 4, 80-240 Gdańsk,
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej,
 • Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe są udostępniane pracownikowi Administratora, upoważnionemu do przeprowadzenia procesu rekrutacji,
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska),
 • Uprawnienia: prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22(1) Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.


Wytworzył: Magdalena Krauze (17 października 2018)
Opublikował: Przemysław Hanke (22 października 2018, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: Janusz Karbowski (21 stycznia 2019, 13:16:44)
Zmieniono: Edycja nazwy miejscowości.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 224

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij