Ogłoszenia

Ogłoszenia

Zarządzenie Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z dnia 28 września 2020 r. o unieważnieniu legitymacji służbowej

Uprzejmie informujemy iż w dniu 28 września 2020 r. Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej Zarządzeniem nr PO.110.13.2020 unieważnił skradzioną legitymację służbową inspektora Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w [...]

Informacja o zbędnym składniku majątku ruchomego WIIH w Gdańsku

Działając na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1302 ze zm.), uprzejmie informuję, że Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku [...]

metryczka