Zasady i godziny przyjmowania interesantów.

Przyjęcia interesantów:
odbywają się codziennie w godzinach pracy:
* Inspektoratu w Gdańsku przy ul. Marii Konopnickiej 4 - w dni powszednie tygodnia od godziny 7.15 do godziny 15.15,
* Delegatury w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1 w dni powszednie tygodnia - od godziny 7.30 do godziny do 15.30.


Wojewódzki Inspektor lub jego Zastępca

przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 15.00 do 17.00 w siedzibie Inspektoratu w Gdańsku przy ul. Marii Konopnickiej 4.


Sekretariat Stałego Sądu Polubownego w Gdańsku
przyjmuje interesantów w sprawach wniosków dotyczących rozpoznania sprawy przez Sąd, a także w zakresie poradnictwa konsumenckiego w dni powszednie tygodnia w godzinach od 8.00 do 14.00 w siedzibie Inspektoratu w Gdańsku przy ul. Marii Konopnickiej 4, a Sekretariat Ośrodka Zamiejscowego w Słupsku przyjmuje interesantów w każdy dzień tygodnia w ww. sprawach w godz. od 8.00 do 14.00 w siedzibie Delegatury w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1.


Naczelnicy Wydziałów kontrolnych i Wydziału ds. Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich, a także pracownicy tych wydziałów
przyjmują interesantów we wszystkich sprawach z zakresu działania danego wydziału, w dni powszednie tygodnia w godzinach od 7.15 do 15.15 w siedzibie Inspektoratu w Gdańsku przy ul. Marii Konopnickiej 4.


Przyjęcia interesantów przez pracowników Wydziału ds. Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich i Stałego Sądu Polubownego w Gdańsku
w siedzibie Inspektoratu w Gdańsku przy ul. Marii Konopnickiej 4 odbywają się także w każdą środę w godzinach od 15.00 do 18.00, a Samodzielne stanowisko ds. ochrony konsumentów w Delegaturze w Słupsku i Sekretariat Ośrodka Zamiejscowego w Słupsku przyjmuje również w każdą środę od godziny 15.00 do godz. 18.00 w siedzibie Delegatury w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1.


Dyrektor Delegatury w Słupsku
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 15.00 do 17.00 w siedzibie Delegatury w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1.


Pracownicy Zespołu Kontroli w Delegaturze w Słupsku
przyjmują interesantów we wszystkich sprawach, w tym skarg i wniosków z zakresu swego działania, w dni powszednie tygodnia w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Delegatury w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1.

metryczka


Wytworzył: Przemysław Hanke (15 maja 2013)
Opublikował: Przemysław Hanke (15 maja 2013, 13:07:42)

Ostatnia zmiana: Przemysław Hanke (12 września 2017, 13:32:17)
Zmieniono: zmiana nazwy wydziału OK i Sądu Polubownego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7455