SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI - 2010 r.

I KWARTAŁ 2010 r.

Informacja o wynikach  jakości i prawidłowości oznakowania przetworów mięsnych w tym drobiowych za I kwartał 2010 r.
informacja - przetwory mięsne I kwartał 2010 (1019kB) pdf

Informacja o wynikach  jakości i prawidłowości oznakowania przetworów i mrożonek owocowych i warzywnych za I kwartał 2010 r.
informacja - przetwory owocowo-warzywne I kwartał 2010 (416kB) pdf

Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa mebli dla dzieci i młodzieży za I kwartał 2010 r.
informacja - meble dla dzieci i młodzieży I kwartał 2010 (413kB) pdf

Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa obuwia za I kwartał 2010 r.
informacja - obuwie I kwartał 2010 (305kB) pdf

Informacja o wynikach kontroli legalności działania przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie sprzedaży produktów przez internet za I kwartał 2010 r.
informacja - sprzedaż internetowa I kwartał 2010 (263kB) pdf

Informacja o wynikach kontroli mrożonych wyrobów kulinarnych za I kwartał 2010 r.
informacja - mrożone wyroby kulinarne I kwartał 2010 (269kB) pdf

Informacja o wynikach kontroli zabawek za I kwartał 2010 r.
informacja - zabawki I kwartał 2010 (478kB) pdf

Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa wskaźników laserowych za I kwartał 2010 r.
informacja - wskaźniki laserowe I kwartał 2010 (266kB) pdf

Informacja o wynikach kontroli kosmetyków za I kwartał 2010 r.
informacja - kosmetyki I kwartał 2010 (252kB) pdf

Informacja o wynikach kontroli maszyn za I kwartał 2010 r.
informacja - kontrola maszyn I kwartał 2010 (493kB) pdf

Informacja o wynikach kontroli sprzętu elektrycznego za I kwartał 2010 r.
informacja - sprzęt elektryczny I kwartał 2010 (437kB) pdf


II KWARTAŁ 2010 r.

Wyniki kontroli sprzętu elektrycznego za II kwartał 2010 r.
informacja - sprzęt elektryczny II kwartał 2010 (170kB) pdf

Wyniki kontroli wybranych środków ochrony indywidualnej za II kwartał 2010 r.
informacja - środki ochrony indywidualnej II kwartał 2010 (178kB) pdf

Wyniki kontroli maszyn ogrodniczych za II kwartał 2010 r.
informacja - maszyny ogrodnicze II kwartał 2010 (171kB) pdf

Wyniki kontroli zabawek za II kwartał 2010 r.
informacja - zabawki II kwartał 2010 (230kB) pdf

Wyniki kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów z mleka koziego i owczego w kierunku ujawniania zafałszowań mlekiem krowim i tłuszczami roślinnymi za II kwartał 2010 r.
informacja - mleko kozie II kwartał 2010 (109kB) pdf

Wyniki kontroli jakości i prawidłowości oznakowania pieczywa, ciast o przedłużonej trwałości i bułki tartej za II kwartał 2010 r.
informacja - pieczywa, ciasta II kwartał 2010 (135kB) pdf

Wyniki kontroli bezpieczeństwa rowerów i części rowerowych za II kwartał 2010 r.
informacja - rowery II kwartał 2010 (150kB) pdf

Wyniki kontroli wyrobów pod względem zawartości niektórych substancji chemicznych przeprowadzonych w II kwartale 2010 roku za II kwartał 2010 r.
informacja - substancje chemiczne II kwartał 2010 (118kB) pdf

Wyniki kontroli jakości i oznakowania jaj kurzych, przeprowadzonych w II kwartale 2010 roku na terenie województwa pomorskiego zgodnie z programem DIH-81- (1)/09/AnŁ. za II kwartał 2010 r.
informacja - jaja II kwartał 2010 (172kB) pdf

Wyniki kontroli jakości handlowej i prawidłowości oznakowania mięsa przeprowadzonych w II kwartale 2010 roku na terenie województwa pomorskiego zgodnie z programem DIH-81-6(1)/10/JS za II kwartał 2010 r.
informacja - oznakowanie mięsa II kwartał 2010 (179kB) pdf

Wyniki  kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne za II kwartał 2010 r.
informacja - usługi turystyczne II kwartał 2010 (174kB) pdf


Sprawozdanie z działalności IH w Gdańsku za 2010 r.


Sprawozdanie z działalności IH w Gdańsku za 2010 r. (586kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Przemysław Hanke (2 września 2011)
Opublikował: Przemysław Hanke (2 września 2011, 12:22:10)
Podmiot udostępniający: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku

Ostatnia zmiana: Przemysław Hanke (12 marca 2013, 08:07:41)
Zmieniono: poprawki merytoryczne.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9368