INFORMACJA PUBLICZNA

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy oraz podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Urząd obowiązany do udostępnienia informacji publicznej na wniosek zastrzega prawo do pobrania opłaty od wnioskodawcy w przypadku poniesienia kosztów związanych ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku nie udostępnia planów kontroli, programów kontroli, rejestru skarg oraz innych dokumentów ustawowo chronionych.

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej:
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej (wersja edytowalna, MS WORD) (50kB) word
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej (wersja do druku, ADOBE PDF) (331kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Przemysław Hanke (2 września 2011)
Opublikował: Przemysław Hanke (2 września 2011, 07:40:38)
Podmiot udostępniający: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku

Ostatnia zmiana: Przemysław Hanke (10 marca 2020, 12:54:05)
Zmieniono: uaktualniono wzór wniosku.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9823