ARCHIWA, EWIDENCJE I REJESTRY

- rejestr skarg
- rejestr skarg przekazanych do załatwienia według kompetencji,
- rejestr skierowanych zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania (Policja, Prokuratura, Inspekcja Sanitarna),
- rejestr skierowanych wniosków o ukaranie do sądów rejonowych,
- rejestr prowadzonych dochodzeń w trybie uproszczonym,
- rejestr nałożonych grzywien w formie mandatów karnych,
- rejestr formularzy ewidencjonowanych,
- lista rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług,
- ewidencja arbitrów zasiadających w składzie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego,
- rejestr prowadzonych spraw przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki,
- ewidencja wysłanych upomnień w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
- ewidencja tytułów wykonawczych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
- repertoria kontrolne,
- ewidencja zasobu archiwum zakładowego,
- rejestr druków ścisłego zarachowania.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy oraz podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.  
Poszczególne dokumenty dostępne są w siedzibie Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku.

metryczka


Wytworzył: Przemysław Hanke (2 września 2011)
Opublikował: Przemysław Hanke (2 września 2011, 08:31:00)
Podmiot udostępniający: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 8473