Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

Zasady i godziny przyjmowania interesantów.
rejestr zmian informacji

zmiana nazwy wydziału OK i Sądu Polubownego
Data: 2017-09-12 13:32:17
Autor: Przemysław Hanke
zmieniono nazwę informacji.
Data: 2013-05-15 13:14:08
Autor: Przemysław Hanke
Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

powrót do informacji »