Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 475)

Decyzje wydane w 2020 r.

dodano 3 decyzje (KHU).


Data: 2020-08-07 13:27:03
Autor: Przemysław Hanke

KIEROWNICTWO

zmiana nazwy wydziału (KHU).


Data: 2020-08-06 13:32:19
Autor: Przemysław Hanke

WYDZIAŁY

zmiana Wydz. KHU.


Data: 2020-08-04 07:49:10
Autor: Przemysław Hanke

Regulamin organizacyjny WIIH w Gdańsku

dodano nowy regulamin organizacyjny WIIH w Gdańsku z dnia 03.07.2020 (zatw. 17.07.2020)


Data: 2020-08-04 07:46:25
Autor: Przemysław Hanke

Decyzje wydane w 2020 r.

dodano 8 decyzji (NR-4, KHU-4).


Data: 2020-08-04 07:39:18
Autor: Przemysław Hanke

Decyzje wydane w 2020 r.

dodano 5 decyzji (ŻN)


Data: 2020-07-08 07:18:53
Autor: Przemysław Hanke

Decyzje wydane w 2020 r.

dodano 2 decyzje (ŻN)


Data: 2020-07-07 09:11:44
Autor: Przemysław Hanke

Decyzje wydane w 2020 r.

dodano 1 decyzję (ŻN)


Data: 2020-07-07 07:23:00
Autor: Przemysław Hanke

Decyzje wydane w 2020 r.

usunięto 2 decyzje (ŻN)


Data: 2020-07-03 11:38:04
Autor: Przemysław Hanke

Decyzje wydane w 2020 r.

dodano 8 decyzji (NR)


Data: 2020-06-26 10:32:42
Autor: Przemysław Hanke

Decyzje wydane w 2020 r.

dodano 7 decyzji (ŻN).


Data: 2020-06-17 08:00:59
Autor: Przemysław Hanke

Decyzje wydane w 2020 r.

dodano 4 decyzje (3-ŻN, 1-DS).


Data: 2020-06-10 07:50:31
Autor: Przemysław Hanke

Decyzje wydane w 2020 r.

dodano 7 decyzji (DS).


Data: 2020-06-09 07:11:01
Autor: Przemysław Hanke

Statut WIIH w Gdańsku

Archiwizacja treści


Data: 2020-05-11 08:57:25
Autor: Przemysław Hanke

Decyzje wydane w 2020 r.

dodano 2 decyzje.


Data: 2020-05-11 07:55:21
Autor: Przemysław Hanke

Sprawozdania z działalności WIIH w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

dodano sprawozdanie z działalności WIIH w Gdańsku z zakresu ADR za 2019 r.


Data: 2020-04-29 21:02:53
Autor: Przemysław Hanke

Decyzje wydane w 2020 r.

dodano 8 decyzji (ŻN)


Data: 2020-04-10 09:51:36
Autor: Przemysław Hanke

Decyzje wydane w 2019 r.

dodano 1 decyzję (ŻN).


Data: 2020-04-03 11:23:38
Autor: Przemysław Hanke

Decyzje wydane w 2020 r.

dodano 9 decyzji (ŻN).


Data: 2020-04-03 11:21:21
Autor: Przemysław Hanke

INFORMACJA PUBLICZNA

uaktualniono wzór wniosku.


Data: 2020-03-10 12:54:05
Autor: Przemysław Hanke
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 475)