Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 462)

Statut WIIH w Gdańsku

Archiwizacja treści


Data: 2020-05-11 08:57:25
Autor: Przemysław Hanke

Decyzje wydane w 2020 r.

dodano 2 decyzje.


Data: 2020-05-11 07:55:21
Autor: Przemysław Hanke

Sprawozdania z działalności WIIH w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

dodano sprawozdanie z działalności WIIH w Gdańsku z zakresu ADR za 2019 r.


Data: 2020-04-29 21:02:53
Autor: Przemysław Hanke

Decyzje wydane w 2020 r.

dodano 8 decyzji (ŻN)


Data: 2020-04-10 09:51:36
Autor: Przemysław Hanke

Decyzje wydane w 2019 r.

dodano 1 decyzję (ŻN).


Data: 2020-04-03 11:23:38
Autor: Przemysław Hanke

Decyzje wydane w 2020 r.

dodano 9 decyzji (ŻN).


Data: 2020-04-03 11:21:21
Autor: Przemysław Hanke

INFORMACJA PUBLICZNA

uaktualniono wzór wniosku.


Data: 2020-03-10 12:54:05
Autor: Przemysław Hanke

Decyzje wydane w 2020 r.

dodano 2 decyzje (ŻN).


Data: 2020-02-26 10:08:18
Autor: Przemysław Hanke

Decyzje wydane w 2019 r.

dodano 2 decyzje (ŻN)


Data: 2020-02-26 10:04:51
Autor: Przemysław Hanke

Data: 2020-02-20 12:48:01
Autor: Przemysław Hanke

Zbędne / zużyte składniki majątkowe WIIH w Gdańsku

dodano informację o możliwości nieodpłatnego przekazania składnika majątku trwałego.


Data: 2020-02-20 12:45:11
Autor: Przemysław Hanke

Kontrola zarządcza.

dodano oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2019 r.


Data: 2020-02-18 11:55:28
Autor: Przemysław Hanke

Decyzje wydane w 2020 r.

zmiana katalogu.


Data: 2020-02-17 08:09:45
Autor: Przemysław Hanke

Decyzje wydane w 2019 r.

dodano 5 decyzji (1-NR, 4-ŻN)


Data: 2020-02-13 12:28:12
Autor: Przemysław Hanke

Decyzje wydane w 2019 r.

dodano 1 decyzję (NR).


Data: 2020-02-03 13:25:06
Autor: Przemysław Hanke

Data: 2020-01-28 09:02:01
Autor: Przemysław Hanke

Decyzje wydane w 2019 r.

dodano 9 decyzji (ŻN).


Data: 2020-01-23 08:24:57
Autor: Przemysław Hanke

Decyzje wydane w 2019 r.

dodano 2 decyzje (ŻN)


Data: 2020-01-15 07:30:42
Autor: Przemysław Hanke

Data: 2020-01-10 12:05:28
Autor: Przemysław Hanke

Decyzje wydane w 2019 r.

dodano 10 decyzji (ŻN).


Data: 2020-01-07 08:04:46
Autor: Przemysław Hanke
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 462)