Przetargi unieważnione z 2011 roku

Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (2)  |  Przetargi unieważnione (1)

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

dostawę 1 samochodu osobowego dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku.

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: BA.272.02.2011.EM
wartość: do 125.000 EURO
termin składania ofert: 24 listopada 2011  09:30
przyczyna unieważnienia: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku unieważnia postępowanie przetargowe na zakup samochodu osobowego z dnia 09.11.2011 na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późniejszymi zmianami). 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)