Przetargi rozstrzygnięte z 2011 roku

Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (2)  |  Przetargi unieważnione (1)

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

dostawę 1 samochodu osobowego dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku.

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: BA.272.03.2011.EM
wartość: do 125.000 EURO
termin składania ofert: 9 grudnia 2011  09:30
wynik postępowania: Decyzją Komisji Przetargowej z dnia 09.12.2011 r. najkorzystniejszą ofertę (z najniższą ceną) przedłożyło Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „ ZDUNEK”Ul. Miałki Szlak 43/45 80-717 Gdańsk, cena oferty: 72.906,50 zł netto, 16.768,50 zł podatek VAT, 89.675,00 zł brutto. 

zamówienie na:

dostawę 1 samochodu osobowo-ciężarowego do przewozu próbek paliw dla Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku, ul. M. Konopnickiej 4, 80-240 Gdańsk

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: BA.272.01.2011.EM
wartość: do 125.000 EURO
termin składania ofert: 28 września 2011  09:30
wynik postępowania: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku informuje, iż decyzją Komisji przetargowej z dnia 28.09.2011 r. jako najkorzystniejszy oferent wybrany do realizacji zamówienia publicznego została wybrana firma: Dom Samochodowy GERMAZ Sp. z o.o., Ul. Strzegomska 139, 54-428 Wrocław. Cena oferty: 79.900,00 zł. netto, 18.377,00 zł podatek vat, 98.277,00 zł brutto. Termin podpisania umowy w dniu 10.10.2011 r.  

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)