Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (1)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (7)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

uzasadnienie wyboru: nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki / kandydataWytworzył: Magdalena Krauze (5 czerwca 2019)
Wprowadził: Przemysław Hanke (5 czerwca 2019, 09:52:38)stanowisko:

referent prawno-administracyjny w Wydziale Prawno-Organizacyjnym

miejsce pracy: Gdańsk
termin składania dokumentów: 10 maja 2019  15:15
Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów / kandydatki na stanowisko: referent prawno-administracyjny w Wydziale Prawno-Organizacyjnym.

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Gdańsk


ADRES URZĘDU:
ul. M. Konopnickiej 4
80-240 Gdańsk


WARUNKI PRACY:
 • stres związany z częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz, zagrożenie korupcją,
 • praca w biurze przy komputerze, biura Wydziału znajdują się na pierwszym piętrze budynku bez windy.

ZAKRES ZADAŃ:
 • sprawdzanie pod względem formalno-prawnym zawiadomień o wszczęciu postępowań administracyjnych, decyzji i postanowień administracyjnych oraz wniosków o ukaranie do sądów,
 • prowadzenie dochodzeń karnych w celu ujawnienia przestępstw i formułowania stosownych wniosków procesowych,
 • opracowywanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
 • prowadzenie kontroli wewnętrznych zgodnie z planami kontroli wewnętrznej,
 • opracowywanie opinii prawnych na potrzeby wydziałów branżowych oraz udzielanie porad prawnych i instruktaży.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
:
 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne,
 • znajomość prawa administracyjnego, w szczególności konsumenckiego, prawa wykroczeń i  karnego,
 • wymagana wiedza z zakresu funkcjonowania organów administracji rządowej,
 • umiejętność analitycznego myślenia i stosowania przepisów prawa w praktyce,
 • umiejętność argumentowania,
 • umiejętność łatwego przekazywania informacji,
 • komunikatywność,
 • asertywność,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:
 • CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
 • Dokumenty należy złożyć do: 10 maja 2019 r. 
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu,
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku
  ul. Marii Konopnickiej 4
  80-240 Gdańsk
  sekretariat - pokój numer 9

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Państwa danych osobowych jest Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, z siedzibą w Gdańsku przy ul. M. Konopnickiej 4, 80-240 Gdańsk, zwany dalej Administratorem,
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektorem ochrony danych jest Pan Przemysław Hanke, e-mail: iod@ihgd.pl, adres pocztowy: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku, ul. M. Konopnickiej 4, 80-240 Gdańsk,
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, 
 • Informacje o odbiorcach danych: Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe są udostępniane pracownikowi Administratora, upoważnionemu do przeprowadzenia procesu rekrutacji, 
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).
 • Uprawnienia
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej 
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

INNE INFORMACJE:  

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2600 zł / mies. (+ wysługa lat).


Treść oświadczeń załączonych do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
Oferty otrzymane po terminie ( w przypadku wysyłki pocztą - decyduje data stempla pocztowego) oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
Tylko kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie kolejnych etapów naboru.
Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (58) 341-08-77

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wytworzył: Magdalena Krauze (19 kwietnia 2019)
Opublikował: Przemysław Hanke (23 kwietnia 2019, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: Przemysław Hanke (5 czerwca 2019, 09:52:38)
Zmieniono: dodano wynik naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 394

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij